Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 2 de xullo de 2020, Núm. 182

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 618/2020, do 30 de xuño, polo que se establecen melloras nas condicións de traballo no sector pesqueiro.

  • Resolución do 30 de xuño de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xuño de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e da Secretaría Xeral de Universidades, pola que, a consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, se establecen novas adaptacións da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, aos programas educativos no exterior, aos programas internacionais, ao alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e ás ensinanzas a distancia, no curso 2019/20.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid