Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 4 de xullo de 2020, Núm. 184

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 3 de xullo de 2020, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Resolución do 18 de xuño de 2020, da entidade pública empresarial ENAIRE, pola que se modifica a do 15 de outubro de 2010, de Aeroportos Españois e Navegación Aérea, pola que se crea a sede electrónica da entidade pública empresarial Aeroportos Españois e Navegación Aérea, e se derroga parcialmente a Resolución do 2 de decembro de 2015.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Resolución do 2 de xullo de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Instrución conxunta da Dirección Xeral de Migracións e da Dirección Xeral da Policía, pola que se determina o procedemento para a expedición do documento de residencia previsto no artigo 18.4 do Acordo de retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía Atómica.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Real decreto 570/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o procedemento administrativo para a autorización previa de importación no territorio nacional de especies alóctonas co fin de preservar a biodiversidade autóctona española.

  • Real decreto 587/2020, do 23 de xuño, polo que se regula a concesión directa de dúas subvencións á Universidade Politécnica de Madrid e ao Servizo de Saúde do Principado de Asturias en materia de seguridade mineira.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 3 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid