Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 6 de xullo de 2020, Núm. 185

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Modificación do Acordo entre o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social do Reino de España e a Organización Internacional para as Migracións (OIM), para a realización de proxectos nas áreas temáticas de reasentamento, retorno voluntario asistido e reintegración, relocalización e integración, feito en Madrid o 20 de agosto de 2019.

  • Troco de notas constitutivo de Acordo entre o Reino de España e a República de Costa Rica sobre o recoñecemento recíproco e o troco dos permisos de condución nacionais, feito en Madrid o 26 de setembro e o 24 de outubro de 2018.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 567/2020, do 16 de xuño, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e se modifica o Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid