Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 7 de xullo de 2020, Núm. 186

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 1 de xullo de 2020, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se habilitan trámites e actuacións a través da canle telefónica, mediante o sistema de sinatura non avanzada con chave de acceso nun rexistro previo (sistema cl@ve pin).

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

  • Orde CUD/614/2020, do 3 de xullo, pola que se habilita o mes de agosto para os efectos de presentación de candidaturas ou celebración de votacións nos procesos electorais nas federacións deportivas españolas que se celebrarán en 2020.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 6 de marzo de 2020, da Sala Terceira, Sección Terceira, do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo número 1/91/2018 interposto por Uber BV, contra o Real decreto 1076/2017, do 29 de decembro, polo que se establecen normas complementarias ao Regulamento da Lei de ordenación dos transportes terrestres, aprobado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro, en relación coa explotación das autorizacións de arrendamento de vehículos con condutor.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid