Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 9 de xullo de 2020, Núm. 188

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Protocolo entre o Reino de España e a República da India feito en Nova Delhi o 26 de outubro de 2012, que modifica o Convenio e o Protocolo entre o Reino de España e a República da India para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, asinados en Nova Delhi o 8 de febreiro de 1993.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/626/2020, do 6 de xullo, pola que se modifica a Orde HAC/1271/2019, do 9 de decembro, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto no artigo 26 do Regulamento dos impostos especiais, aprobado polo Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo, sobre marcas fiscais previstas para bebidas derivadas.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 10 de marzo de 2020, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/213/2018, interposto pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia contra o Real decreto 1076/2017, do 29 de decembro, polo que se establecen normas complementarias ao Regulamento da Lei de ordenación dos transportes terrestres, aprobado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro, en relación coa explotación das autorizacións de arrendamento de vehículos con condutor.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid