Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 10 de xullo de 2020, Núm. 189

I. Disposicións xerais

CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL

  • Acordo do 25 de xuño de 2020, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se declara a nulidade de pleno dereito do artigo 82.2 do Regulamento 1/2000, do 26 de xullo, dos órganos de goberno dos tribunais, respecto do inciso "será de aplicación o disposto no artigo 340 da Lei orgánica do poder xudicial".

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Convenio entre o Reino de España, o Banco Interamericano de Desenvolvemento e a Corporación Interamericana de Investimentos, para a modificación e reformulación do Fondo Xeral de Cooperación de España en aplicación do Acordo marco entre o Reino de España, o Banco Interamericano de Desenvolvemento e a Corporación Interamericana de Investimentos, feito en Buenos Aires o 30 de novembro de 2018.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 27 de febreiro de 2020, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/546/2017, interposto pola Generalitat de Cataluña, contra o Real decreto 617/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas e para a implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid