Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 14 de xullo de 2020, Núm. 192

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 8 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se establecen novos modelos de títulos administrativos e follas de servizo en formato electrónico do persoal incluído no ámbito do Rexistro Central de Persoal.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 10 de marzo de 2020, da Sala Terceira, Sección Terceira, do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, interposto polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Industriais e polo Colexio Nacional de Enxeñeiros procedentes do Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) contra o Real decreto 132/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os estatutos xerais dos colexios oficiais de enxeñeiros técnicos industriais e peritos industriais de España e do seu consello xeral.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 5/2020, do 9 de xullo, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se regula a xestión do mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e doutros combustibles renovables con fins de transporte e se modifica a Circular 2/2017, do 8 de febreiro, pola que se regulan os procedementos de constitución, xestión e repartición do fondo de pagamentos compensatorios do mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e doutros combustibles renovables con fins de transporte.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid