Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 16 de xullo de 2020, Núm. 194

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 1/2020, do 15 de xullo, pola que se derroga o despedimento obxectivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

  • Corrección de erros do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 14 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se corrixen erros na do 8 de xullo de 2020 pola que se establecen novos modelos de títulos administrativos e follas de servizo en formato electrónico do persoal incluído no ámbito do Rexistro Central de Persoal.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 29 de maio de 2020, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/54/2018, interposto pola Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra a Orde ETU/1283/2017, do 22 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalaciones gasistas e a retribución das actividades reguladas para o ano 2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid