Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 20 de xullo de 2020, Núm. 197

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 614/2020, do 30 de xuño, polo que se establece unha cualificación profesional da familia profesional Comercio e Márketing, que se inclúe no Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

  • Real decreto 615/2020, do 30 de xuño, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Imaxe Persoal, establecida polo Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e se modifican parcialmente determinadas cualificacións profesionais da mesma familia profesional.

  • Real decreto 616/2020, do 30 de xuño, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Informática e Comunicacións, establecida polo Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e se modifican parcialmente determinadas cualificacións profesionais da mesma familia profesional.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Resolución do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

  • Lei 1/2020, do 20 de marzo, de medidas urxentes, pola que se regula a axuda para a adquisición de medicamentos financiados polo Sistema nacional de saúde ás persoas que teñan a condición de pensionistas da Seguridade Social e os seus beneficiarios cuxa renda anual sexa inferior a 18.000 euros.

  • Corrección de erros da Lei 19/2019, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Canarias para 2020.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid