Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 21 de xullo de 2020, Núm. 198

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 2577-2020, contra o Decreto lei do Goberno da Generalitat de Cataluña 17/2019, do 23 de decembro, de medidas urxentes para mellorar o acceso á vivenda, o Decreto lei do Goberno da Generalitat de Cataluña 1/2020, do 21 de xaneiro, polo que se modifica o anterior, e o acordo do Parlamento de Cataluña, do 4 de marzo de 2020, de convalidación deste último.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/660/2020, do 16 de xullo, pola que se establecen os requisitos sanitarios para a importación de animais de especies para as que non exista normativa harmonizada da Unión Europea.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid