Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 24 de xullo de 2020, Núm. 201

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo Euromediterráneo de Aviación entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e o Goberno do Estado de Israel, por outra, feito en Luxemburgo o 10 de xuño de 2013.

  • Entrada en vigor do Protocolo polo que se modifica o Acordo Euromediterráneo de Aviación entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e o Goberno do Estado de Israel, por outra, para ter en conta a adhesión á Unión Europea da República de Croacia, feito en Bruxelas o 19 de febreiro de 2015.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se estende a colaboración social á presentación telemática da solicitude de inscrición de operadores no Rexistro especial de operadores de embarcacións pneumáticas e semirríxidas de alta velocidade e da solicitude de autorización de uso de embarcación pneumática e semirríxida de alta velocidade, e se aproba o documento normalizado para acreditar a representación para a súa presentación por vía telemática en nome de terceiros.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/679/2020, do 23 de xullo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de xullo de 2020 polo que se establece o funcionamento do Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid