Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 12 de gener de 2015, Sup. 10

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Orde DEF/2/2015, de 8 de gener, per la qual es modifica l'Orde DEF/3217/2011, de 18 de novembre, per la qual es regula el Registre d'Associacions Professionals de membres de les Forces Armades.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 8 de gener de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 1082/2014, de 19 de desembre, pel qual s'establixen especialitats per a l'aplicació de les normes sobre temps de conducció i descans en el transport per carretera desenrotllat en illes la superfície de les quals no supere els 2.300 quilòmetres quadrats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid