Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 6 de febrer de 2015, Sup. 32

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la Federació de Rússia sobre la protecció mútua de la informació classificada, fet a Madrid el 6 de novembre de 2013.

  • Correcció d'errors de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Sèrbia per a l'intercanvi i protecció recíproca d'informació classificada, fet a Madrid el 13 de març de 2014.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Orde JUS/147/2015, de 5 de febrer, per la qual es crea i regula la composició i funcionament de la Comissió Mixta de Col·laboració amb el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, en matèria de registre civil.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/148/2015, de 27 de gener, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de gener de 2015.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid