Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 16 de febrer de 2015, Núm. 40

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre legalització de llibres dels empresaris en aplicació de l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid