Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 23 de març de 2015, Sup. 70

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 3/2015, de 22 de març, pel qual es preveu una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per a lluitar contra el frau en els servicis públics, per a l'impuls del funcionament de l'Administració de Justícia i en aplicació de les mesures previstes en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

  • Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid