Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 6 de abril de 2015, Sup. 82

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/577/2015, de 24 de març, per la qual es modifica l'Orde INT/1390/2007, d'11 de maig, per la qual es determina la indemnització a percebre pel personal que participe o coopere en assistència tècnica policial, operacions de manteniment de la pau i seguretat, humanitàries o d'evacuació de persones en l'estranger.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/578/2015, de 27 de març, per la qual es determina la data d'inici de l'exercici efectiu de les funcions transferides al Ministeri de Foment per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid