Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 23 de abril de 2015, Sup. 97

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

 • Resolució de 16 d'abril de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 3/2015, de 22 de març, pel qual es preveu una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per a lluitar contra el frau en els servicis públics, per a l'impuls del funcionament de l'Administració de Justícia i en aplicació de les mesures previstes en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Orde HAP/709/2015, de 22 d'abril, per la qual s'amplia el termini de presentació dels models 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 i 216 corresponents al primer trimestre de 2015 o al mes de març de 2015.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Reial Decret 218/2015, de 27 de març, pel qual es constituïx la família professional artística d'Escultura, s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques pertanyent a esta família professional artística i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 219/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 221/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 222/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Motles i Reproduccions Escultòrics pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 223/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Daurat, Platejat i Policromia pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 225/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Reproduccions Artístiques en Fusta pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 226/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Reproduccions Artístiques en Pedra pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 227/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Fusta pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 228/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Orde ECD/711/2015, de 15 d'abril, per la qual s'establixen els elements i característiques dels documents oficials d'avaluació de l'Educació Primària, per a l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid