Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dimecres 3 de juny de 2015, Núm. 132

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Correcció d'errors de la Llei Foral 5/2015, de 5 de març, de mesures per a afavorir l'urbanisme sostenible, la renovació urbana i l'activitat urbanística a Navarra, que modifica la Llei Foral 35/2002, de 20 de desembre, d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid