Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 20 de juny de 2015, Sup. 147

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de la Resolució de 21 d'abril de 2015, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/1188/2015, de 3 de juny, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de juny de 2015.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 473/2015, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1049/2003, d'1 d'agost, pel qual s'aprova la norma de qualitat relativa a la mel.

  • Reial Decret 521/2015, de 19 de juny, pel qual es crea la Junta Rectora de Gestió de Mitjans Administratius dels organismes autònoms Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, Institut d'Estudis Fiscals, Institut Nacional d'Administració Pública i Centre d'Estudis Jurídics.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid