Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 23 de juny de 2015, Sup. 149

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers.

  • Reial Decret 419/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 368/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i caprina, i el Reial Decret 233/2002, d'1 de març, pel qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de plantes vives i productes de la floricultura i s'establixen mesures de suport a la seua constitució i funcionament.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 520/2015, de 19 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servici d'informació de vol d'aeròdroms (AFIS), respecte al període transitori per a la realització dels estudis aeronàutics de seguretat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid