Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 21 de juliol de 2015, Sup. 173

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmena a l'annex I de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en eixos transports (ATP), adoptada a Ginebra l'11 d'octubre de 2013.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de l'Orde ECD/1361/2015, de 3 de juliol, per la qual s'establix el currículum d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per a l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i es regula la seua implantació, així com l'avaluació contínua i determinats aspectes organitzatius de les etapes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid