Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 12 de agost de 2015, Sup. 192

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Humanitats.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Història.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Químic.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Industrial.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer en Electrònica.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer d'Organització Industrial.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Medicina.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Diplomat en Estadística.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Geografia.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial de Llicenciat en Matemàtiques.

 • Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol Universitari Oficial d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

 • Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Subsecretaria, per la qual s'aproven nous procediments, tràmits i comunicacions de l'àmbit de competència del Registre Electrònic del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

BANC D'ESPANYA

 • Circular 3/2015, de 29 de juliol, del Banc d'Espanya, per la qual es modifiquen la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos; i la Circular 5/2014, de 28 de novembre, per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, la Circular 1/2010, de 27 de gener, sobre estadístiques dels tipus d'interés que s'apliquen als depòsits i als crèdits enfront de les llars i les societats no financeres, i Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid