Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 18 de agost de 2015, Sup. 197

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/1731/2015, de 31 de juliol, sobre l'avaluació i la mobilitat de l'alumnat que cursa ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 24 de juliol de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 30 de juny de 2015, del Consell d'Administració, per la qual es crea el registre electrònic de l'entitat.

  • Resolució de 24 de juliol de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 30 de juny de 2015, del Consell d'Administració, per la qual es crea la seu electrònica de l'entitat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid