Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 8 de setembre de 2015, Sup. 215

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i el Sultanat d'Oman per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet "ad referèndum" a Masqat el 30 d'abril de 2014.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1800/2015, d'1 de setembre, per la qual es regulen les característiques i s'establixen l'estructura, el currículum i les proves corresponents als nivells bàsic i intermedi de les ensenyances de règim especial d'alemany adaptades a la modalitat d'educació a distància, en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 4 de setembre de 2015, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid