Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 10 de setembre de 2015, Sup. 217

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

  • Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República d'Uzbekistan per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el seu protocol, fet a Madrid el 8 de juliol de 2013.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Correcció d'errors del Reial Decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid