Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 16 de setembre de 2015, Sup. 222

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4567-2015, contra el capítol I (articles 1 a 13) de la Llei del Parlament de Catalunya 15/2014, de 4 de desembre, de l'impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4681-2015, contra l'article 4 de la Llei 9/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència, que afig a aquesta última les disposicions addicionals vint-i-una i vint-i-dos.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4682-2015, contra els articles 1.2 b), c) i d); 4 aa); 5 a) i p); 7.1; 8, quant a preses i embassaments; 12.2 b) i 4; 15.1 b), c) i n); 19.2 a) 1r, c) 2n i c) 3r; 50; 67; 69 a), d) i f) 1r; 70 a) i c); 71.3; 72; i 76.3; i disposició transitòria primera de la Llei 10/2014, de 27 de novembre, d'Aigües i Rius d'Aragó.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4182-2015, en relació amb l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, per possible vulneració de l'article 9.3 de la Constitució.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid