Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 19 de setembre de 2015, Sup. 225

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 18 de setembre de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableix un termini d'opció per la cobertura de la protecció per cessament d'activitat, per als treballadors per compte propi o autònoms, durant l'any 2015.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 18 de setembre de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es modifica l'annex 3 de la Resolució de 31 de juliol de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid