Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 13 de octubre de 2015, Sup. 245

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 850/2015, de 28 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1615/2009, de 26 d'octubre, pel qual es regula la concessió i utilització del distintiu "Igualtat en l'empresa".

  • Reial Decret 871/2015, de 2 d'octubre, pel qual es creen com a centres de referència nacional el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Molina de Segura en l'àrea professional Conserves Vegetals de la família professional Indústries Alimentàries i el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Lorca en l'àrea professional Ramaderia de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial Decret 872/2015, de 2 d'octubre, pel qual es qualifica com a centre de referència nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Paterna en l'àrea professional Instal·lació i Moblament i en l'àrea professional Transformació de Fusta i Suro de la família professional Fusta, Moble i Suro, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial Decret 873/2015, de 2 d'octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre d'Investigació i Formació en Electricitat i Electrònica de Torrelavega, en l'àrea professional Instal·lacions Elèctriques, en l'àrea professional Instal·lacions de Telecomunicació i en l'àrea professional Equips Electrònics de la família professional Electricitat i Electrònica, en l'àmbit de la formació professional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid