Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 16 de octubre de 2015, Sup. 248

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 25 de setembre de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'acorda la demora en l'aplicació de determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1321/2014, de la Comissió, de 26 de novembre de 2014, pel qual s'estableixen requisits sobre el manteniment de l'aeronavegabilitat de les aeronaus i productes aeronàutics, components i equips, i sobre les organitzacions i personal que participen en aquestes tasques.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 6 d'octubre de 2015, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen terminis especials per a l'ingrés de les diferències resultants de l'aplicació de l'Ordre ESS/2009/2015, de 24 de setembre, per la qual es fixen per a l'exercici 2015 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 867/2015, de 2 d'octubre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l'ocupació del document únic electrònic per al cessament d'activitat i extinció de les societats de responsabilitat limitada i el cessament d'activitat de les empreses individuals.

  • Reial Decret 868/2015, de 2 d'octubre, pel qual es qualifiquen com a centres de referència nacional tres centres nacionals de Formació Professional Ocupacional de la Comunitat de Castella i Lleó, en l'àmbit de la formació professional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid