Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 23 de octubre de 2015, Sup. 254

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Ordre IET/2208/2015, de 20 d'octubre, per la qual es reconeixen drets de cobrament del Sistema Nacional d'Obligacions d'Eficiència Energètica corresponents a aportacions indegudes realitzades en els anys 2014 i 2015 al Fons Nacional d'Eficiència Energètica.

  • Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el document de Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT VALENCIANA

  • Decret 144/2015, de 18 de setembre, del Consell, que modifica el Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid