Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 5 de gener de 2017, Sup. 4

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 3 de gener de 2017, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la d'11 de juliol de 2014, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització del document únic administratiu (DUA).

  • Resolució de 4 de gener de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es corregeixen errors en la de 2 de gener de 2017, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Resolució de 12 de desembre de 2016, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'actualitza l'annex I de l'Ordre SCO/2874/2007, de 28 de setembre, per la qual s'estableixen els medicaments que constitueixen excepció a la possibilitat de substitució pel farmacèutic d'acord amb l'article 86.4 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid