Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de gener de 2017, Sup. 13

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/8/2017, de 9 de gener, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1445/2004, de 16 de maig, per la qual s'estableix el procediment perquè els espanyols puguin sol·licitar i fer el jurament o la promesa davant la bandera d'Espanya.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 12 de gener de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

  • Resolució de 12 de gener de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid