Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 17 de gener de 2017, Sup. 14

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2012 al Protocol de 1996 que esmena el Conveni sobre limitació de la responsabilitat nascuda de reclamacions de dret marítim, 1976, adoptades a Londres el 19 d'abril de 2012 mitjançant la Resolució LEG.5(99).

  • Correcció d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid