Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 18 de gener de 2017, Sup. 15

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmena a l'article XII, paràgraf (c) (ii) de l'Acord relatiu a l'Organització Internacional de Telecomunicacions per Satèl·lit (ITSO), adoptada a París el 23 de març de 2007, a la trenta-unena reunió de l'Assemblea de les Parts.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre ETU/1977/2016, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per al 2017.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

  • Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

  • Resolució INT/2989/2016, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2017.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Llei 8/2016, de 12 de desembre, de modificació de la Llei 3/2005, de 8 d'abril, d'incompatibilitats d'alts càrrecs de l'Administració de la Junta d'Andalusia i de declaració d'activitats, béns, interessos i retribucions d'alts càrrecs i altres càrrecs públics.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid