Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 24 de gener de 2017, Sup. 20

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 21 de desembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra l'Ordre IET/2812/2012, de 27 de desembre, i l'Ordre IET/2446/2013, de 27 de desembre, per les quals s'estableixen els peatges i els cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades, i anul·la l'article 4.7 de la primera, i en relació amb l'article 5 de la segona es remet a la Sentència de 12 de juliol de 2016, que va anul·lar el precepte esmentat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid