Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de gener de 2017, Sup. 22

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 18 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2017, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 18 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2017, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 18 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2017, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, per la qual s'estableixen els suplements territorials a les comunitats autònomes de Catalunya, La Rioja, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

  • Correcció d'errors del Reial decret 676/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina.

  • Correcció d'errors del Reial decret 745/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errades del Reial decret 677/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova la norma de qualitat per a les farines, les sèmoles i altres productes de la mòlta dels cereals.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/36/2017, de 24 de gener, per la qual es disposa la creació de deute de l'Estat durant l'any 2017 i gener de 2018 i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid