Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de gener de 2017, Sup. 22

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

  • Correcció d'errors del Reial decret 676/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina.

  • Correcció d'errors del Reial decret 745/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid