Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 28 de gener de 2017, Sup. 24

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 27 de gener de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 38/2017, de 27 de gener, sobre disposicions d'aplicació de la normativa de la Unió Europea en matèria d'accions d'informació i promoció relatives a productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

  • Reial decret 40/2017, de 27 de gener, pel qual es crea el Comissionat del Govern davant el repte demogràfic i se'n regula el règim de funcionament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid