Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 17 de febrer de 2017, Sup. 41

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 13 de febrer de 2017, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 10 de març de 2015, per la qual es determina l'estructura, justificació, tramitació i rendició del compte dels tributs estatals i recursos d'altres administracions i ens públics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid