Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 28 de febrer de 2017, Sup. 50

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Secretaria General Tècnica, relativa a la retirada de l'objecció d'Espanya a l'adhesió de la República d'Albània al Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers, fet a l'Haia el 5 d'octubre de 1961.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors de l'Ordre DEF/85/2017, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre organització i funcions, règim interior i programació dels centres docents militars.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 71/2017, de 10 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts generals del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests (COIM).

  • Ordre APM/156/2017, de 24 de febrer, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 20 hm³ per al mes de febrer de 2017.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid