Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de març de 2017, Sup. 54

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 195/2017, de 3 de març, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 3 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 196/2017, de 3 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per a la seva adaptació a la nova estructura dels departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 197/2017, de 3 de març, pel qual s'estableix el Programa nacional de control i eradicació de "Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora" (Povolny).

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid