Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 7 de març de 2017, Sup. 56

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errades de la Resolució de 3 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 17 de febrer de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es regula el procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla per al curs 2017/2018.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid