Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de març de 2017, Sup. 60

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa relatiu a la utilització de mitjans aeris d'extinció en cas d'assistència mútua per incendis forestals, fet a Màlaga el 20 de febrer de 2017.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 230/2017, de 10 de març, pel qual es regulen les competències i les comeses de suport a l'atenció sanitària del personal militar no regulat per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, en l'àmbit estrictament militar.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 10 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid