Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 13 de març de 2017, Sup. 61

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre el ministre de l'Interior del Regne d'Espanya (Direcció General de Protecció Civil i Emergències) i el ministre de l'Interior de la República Francesa (Direcció General de Seguretat Civil i Gestió de Crisi) sobre assistència i ajuda d'emergència en zones frontereres, fet a Màlaga el 20 de febrer de 2017.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 126/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableix una qualificació professional de la família professional electricitat i electrònica que s'inclou en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

  • Reial decret 127/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableix una qualificació professional de la família professional activitats físiques i esportives que s'inclou en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

  • Reial decret 128/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableixen dues qualificacions professionals de la família professional activitats físiques i esportives que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid