Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de març de 2017, Sup. 66

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 9 de març de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 3/2017, de 17 de febrer, pel qual es modifica la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva, i s'adapta a les modificacions introduïdes pel Codi mundial antidopatge de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 17 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 265/2017, de 17 de març, pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals, per a reparació de determinats danys del litoral de les províncies de Girona, Huelva, Balears, Cadis, Màlaga i Granada durant el mes de febrer de 2017.

  • Reial decret 266/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 199/2017, de 3 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Programa nacional de conservació i utilització sostenible dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació.

  • Reial decret 267/2017, de 17 de març, pel qual es desplega la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit territorial supraautonòmic, i pel qual es desplega la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid