Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 20 de març de 2017, Sup. 67

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 9 de març de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 9 de març de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 232/2017, de 10 de març, sobre anotació i cancel·lació de notes desfavorables en la documentació del personal de la Guàrdia Civil.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades al Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid