Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de març de 2017, Sup. 68

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes al Protocol de 1978 relatiu al Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, esmenat, adoptades a Londres l'11 de juny de 2015 mitjançant la Resolució MSC.394(95).

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de la Resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 d'octubre de 2016, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2017, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid