Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de març de 2017, Sup. 69

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/169/2017, de 27 de febrer, per la qual es modifiquen les ordres del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els documents comptables que ha d'utilitzar l'Administració General de l'Estat; i per la qual s'aprova la Instrucció d'operatòria comptable que s'ha de seguir en l'execució de la despesa de l'Estat; l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat i l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid