Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de març de 2017, Sup. 72

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 283/2017, de 24 de març, pel qual es fixen les plantilles reglamentàries d'oficials generals, oficials i suboficials de les Forces Armades per al període 2017-2021.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 284/2017, de 24 de març, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

  • Resolució de 24 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 285/2017, de 24 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1160/2010, de 17 de setembre, pel qual es regula l'Institut d'Espanya, per a la integració de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/259/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de la família professional vidre i ceràmica, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre.

  • Ordre PRA/260/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de les famílies professionals maritimopesquera, química, arts gràfiques i serveis socioculturals i a la comunitat, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1179/2008, d'11 de juliol.

  • Ordre PRA/261/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional transport i manteniment de vehicles i energia i aigua, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 1225/2010, d'1 d'octubre, i el Reial decret 1038/2011, de 15 de juliol.

  • Ordre PRA/262/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional activitats físiques i esportives, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, el Reial decret 1521/2007, de 16 de novembre, i el Reial decret 146/2011, de 4 de febrer.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid