Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de març de 2017, Sup. 72

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/259/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de la família professional vidre i ceràmica, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre.

  • Ordre PRA/260/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de les famílies professionals maritimopesquera, química, arts gràfiques i serveis socioculturals i a la comunitat, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1179/2008, d'11 de juliol.

  • Ordre PRA/261/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional transport i manteniment de vehicles i energia i aigua, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 1225/2010, d'1 d'octubre, i el Reial decret 1038/2011, de 15 de juliol.

  • Ordre PRA/262/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional activitats físiques i esportives, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, el Reial decret 1521/2007, de 16 de novembre, i el Reial decret 146/2011, de 4 de febrer.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid